Üniversitemize 09.10.2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 32334 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alımı için son değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili doküman aşağıdadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonuçları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonuçları