Üniversitemize 09.10.2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 32334 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi alımı için ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

İlgili doküman aşağıdadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları -Düzeltme için Tıklayınız