Üniversitemize 18.03.2023 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alımı için ön değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili doküman aşağıdadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları