Programın Eğitim Amaçları

1. Kapsamlı eğitim programı ile, Atlas Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarına, akademik, endüstriyel, kamu ve özel kurumlarda başarı ile görev yapmalarını ve çok çeşitli alanlarda girişimci olabilmelerini sağlayacak yetenekler kazandırmak.

2. Atlas Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarına, profesyonel yaşamlarında mesleki gelişmelerini sürdürmeye yönelik olarak izleyecekleri, çeşitli alanlarda daha ileri eğitim programlarına devam etme, çalıştay, konferans, sertifika programlarına katılma gibi etkinlikler için gerekli bilgi, deneyim alt yapısını sağlamak.

3. Atlas Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarını, çok sayıda iş alanını ve farklı kültürel ortamları içeren ulusal, uluslararası kurumlarda görev üslenmelerine olanak veren bilgi ve yeteneklerle donatmak.

Program çıktıları

1. Matematik, temel bilim ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi

2. Bu bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

3. Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlama, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi

4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü bir amaca yönelik olarak tasarlayabilme ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel yöntem ve araçları seçme, etkin olarak kullanma ve geliştirme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

6. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz ederek yorumlama becerisi

7. Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi

8. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

11. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi

12. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık

13. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi

14. Çağın sorunları hakkında bilgi

15. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık


Dış paydaşlar

Elektrik Müh. Salih Coşkun, Apsis Proje, Şirket Sahibi

Yük. Müh. Can Erdoğan, İKOM Bilişim Teknolojileri A.Ş, Teknoloji ve Operasyonlar Direktörü

Dr. Öğr. Üyesi Merih Yıldız, Doğuş Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü