Biyomedikal Mühendisliği ögrencileri sadece teoride öğrendikleri temel bilgi ile sınırlı kalmayacaklar, aynı zamanda bünyemizde bulunan laboratuvar ortamında bu bilgileri uygulama olanağına sahip olacaklardır. Laboratuvarlardaki deneyler öğretmeyi ve analitik düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Bünyemizde bulunan ve biyomedikal mühendisliği öğrencilerimizin kullanacakları laboratuvarlar şunlardır:

1. Fizik Temel Bilim Laboratuvarı,

2. Kimya Laboratuvarı,

3. Mantık Tasarımı, Dijital Sistemler,Gömülü Sistemler Mikro ve Mikrodenetleyiciler UygulamaLaboratuvarı,

4. Genel Bilgisayar Laboratuvarı,

5. Moleküler Biyoloji Genetik Laboratuvarı,

6. Elektrik- Elektronik Laboratuvarı.