Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Gençler,
İstanbul Atlas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın müfredatını çağın ihtiyaçlarına uygun bir biçimde hazırlayıp güncelleyerek ve donanım, yazılım, algoritma alanlarında araştırma-geliştirmede uzmanlaşmış akademisyenleri bünyesine katarak, güncel bilgilerle donanmış ve iş hayatına girmeden projelerle kendilerini geliştirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilişim teknolojilerine ve bilgisayar mühendisliğine küreselleşen dünyada ihtiyacın uzun yıllar devam edeceği yapılan çalışmalar sonucunda öngörülmüştür. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip, karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği gelişmiş; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip; bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi olan; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilen, yabancı dil bilgisi olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde; bilgiye erişebilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip, etik ilkelerine uygun davranan, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgisi olan bilgisayar mühendisleri yetiştirmek hedeflenmektedir. Mezun olduktan sonra Bilgisayar Mühendisi unvanı alan öğrencilerimiz yazılım uzmanı, ağ tasarımcısı, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, kurucu ve yönetici mühendis, araştırma geliştirmede çalışan mühendis olarak görev alabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Duranay
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı