Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarlar

Bilgisayar Mühendisliği Programlama Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği Programlama Laboratuvarı fonksiyonu, güncel kodlama araçlarının ve bileşenlerinin bulunduğu öğrencilerin kodlama yaptıkları bir laboratuvardır. Teknik özellik olarak 40 adet güncel yazılım ve donanımların yer aldığı masa üstü ve yeterli sabit disk kapasitesine sahip kişisel bilgisayar laboratuvardır.

Mantık Tasarımı, Dijital Sistemler, Gömülü Sistemler ve Mikro Denetleyiciler Uygulama Laboratuvarı

Mantık tasarımının yapıldığı, ardışık devre tasarımının yapıldığı, sayısal sistemlerin dijital ortamda incelendiği, mikro denetleyiciler, sayısal işaret işleyiciler ve alan programlanabilir kapı dizilerinin uygulanabildiği, Sayısal Tasarım, Bilgisayar Mimarisi ve Tasarımına Giriş, VerilogHDL ile Sayısal Tasarım, Mikroişlemciler derslerinde verilenlerin uygulamalarını yaparak AR-GE konusunda çalışılabilen ve öğrencilerin kendilerini mesleki olarak geliştirebileceği çok fonksiyonlu bir laboratuvardır. Ayrıca, 20 adet güncel yazılım ve donanımların yer aldığı masa üstü kişisel bilgisayar laboratuvardır.

Veri Yoğun Uygulamaların Örneklendiği Küme Bilgisayar Ortamı

Veri madenciliği, veri analizi ve uygulama alanlarında kullanılabilecek çoklu bilgisayar ortamından oluşan bir laboratuvardır. Öğrenciler aldıkları dersler haricinde çok fonksiyonlu bilgisayarlar ile projelerini yapıp ve onları geliştirebileceklerdir. Veri yoğun uygulamaların örneklendiği küme bilgisayar ortamında 40 adet güncel yazılım ve donanımların yer aldığı masa üstü kişisel bilgisayar bulunmaktadır.