Dekanın Mesajı

Mühendislik fakültemiz, daha önce imkansız olanı başararak geleceğin keşif ve icatlarını yapmaya cesareti olan, yaratıcı gençleri hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin, dünyanın en iyileri arasına yerleştirmek için her geçen gün daha çok çalıştığımız fakültemiz ortamında, yeteneklerini derinlemesine geliştirmelerini bekliyoruz.

Gelecekte, öğrencilerimizin uluslararası arenada önemli roller üstlenmelerini bekliyoruz. Mühendislik Fakültesi, dersleri, deneyleri, araştırmaları ile öğrencileri bu beklentiyi karşılamaya hazırlayan çok çeşitli uluslararası eğitim ve araştırma programları sunar. Öğrencilerimizin edinmelerini istediğimiz şey sadece mesleki uzmanlık değil, aynı zamanda geniş bir bilgi yelpazesi, bir etik anlayışı, rekabette üstün bir irade ve ihtiyaçları kavrama konusunda derin bir duyarlılıktır. Öğrenme isteği ve güçlü merak öğrencilerimizin fakültemizi tercih ederken sahip olması gereken öncelikli niteliklerdir.

Gündelik tasarımlar da dahil olmak üzere mühendislik ve bilimsel araştırma planlarını formüle ederken ortaya çıkan sorunlara hiçbir zaman tek bir çözüm yoktur. Aslında, onları bulmaya çalışanların yaklaşımlarına, düşünce tarzlarına ve kişiliklerine bağlı olarak çok sayıda çözüm bulmak mümkündür. Mühendislik yaratıcı bir disiplindir. Mühendislik Fakültesi, farklı yaratıcılığı teşvik etmeye önem veren eğitim ve araştırmalar sağlar. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar, temel bilim veya uygulamalı bilim olarak açıkça sınıflandırılamaz. Mühendislik Fakültesi, öğrencilere sadece teknik uzmanlığı derinleştirmek için dersler ve deneyimler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda özveri, problem çözme becerileri, saha gezileri, staj ve mezuniyet araştırmaları gerektiren atölyeler tasarlayarak da yaratıcılıklarını geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır.

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı