Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır.. Erasmus programı, lisans öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitim ve staj imkanları sağlamaktadır ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bu projeden yararlanabilirler. ERASMUS projesi, 3 ay ile 1 sene arasında değişen farklı programları içerisinde bulundurmaktadır. Öğrenciler, 37 farklı ülkedeki üniversiteleri tercih edebilirler. Erasmus Programı, Avrupa Birliği ve iş birliği ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının işbirliğini sağlayarak, eğitimde kalitenin artırılmasını hedeflemektedir.Öğrenciler bu değişim programı sayesinde, farklı kültürlerdeki kişilerle tanışma imkanı bulabilmektedirler ve yeni yaşam tarzlarını tanıyabilmektedirler. Erasmus, öğrenciler ve öğretim elemanlarının araştırma projeleri, akademik müfredat geliştirme çalışmaları, eğitim ve finans giderlerini karşılayarak Avrupa’daki üniversiteler arasında hareketliliği artırır.

Başvuracak öğrencilerden aranılan şartlar:

¬ Lisans veya yüksek lisans programlarında bir yılı tamamlamış olmaları

¬ Akademik not ortalamaları lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ve lisansüstü veya doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması

¬ TOEFL/IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alması,

¬ Programa daha önceden katılmamış olması gerekmektedir.

Bölüm Erasmus temsilcisi:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper USLU   email: mehmet.uslu@atlas.edu.tr