Komisyonlar

STAJ KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Fatih KOÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Recep DURANAY

Komisyon Görevleri:

¬ Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
¬ Her eğitim-öğretim yılının Güz Dönemi’nde yapılacak seminerle öğrencileri staj işlemleri konusunda bilgilendirmek.
¬ Staj konusunun ve işyerinin eğitim programına uygunluğunu doğrulamak.
¬ Staj raporlarını değerlendirmek.

MÜDEK KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Fatih KOÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Recep DURANAY

Komisyonun Görevleri:

¬ Bölümdeki MÜDEK çalışmalarını yürütmek ve başvuru için gereken raporların hazırlanmasını sağlamak.
¬ MÜDEK başvurusunu değerlendirmek için ziyarete gelen heyete bölümdeki MÜDEK çalışmaları hakkında bilgi vermek, gereken belgeleri sunmak ve sorulan soruları yanıtlamak.
¬ MÜDEK ile ilgili anketlerin yapılmasını, arşivlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.
¬ Ders dosyalarının hazırlanması, arşivlenmesi ve derslerle ilgili gereken güncellemelerin yapılmasını sağlamak.

BÖLÜM EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Fatih KOÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Recep DURANAY
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALTUNEL

Komisyonun Görevleri:

¬ Fakültemiz bölümlerinde bölüm ders planlarının ve ders bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
¬ Ders planlarındaki değişikliklerin uygunluğunu, yeni açılacak olan derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarının uygunluğunu, mevcut derslerin AKTS-TYYÇ Ders Bilgi Formlarında yapılan güncellemelerin uygunluğunu denetlemek.

İNTİBAK KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri:

Doç. Dr. Fatih KOÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Recep DURANAY

Komisyonun Görevi:

İntibak Komisyonu “İstanbul Atlas Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi” çerçevesinde öğrencinin almış olduğu dersleri inceler. Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken dersleri belirttiği tutanağı Bölüm Başkanlığına iletir.