Kurullar ve Komisyonlar

KALİTE

Prof. Dr. Ramazan Yaman

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Saraçoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Utku Sağlam

MÜDEK

Doç. Dr. Fatih Koçan

Dr. Öğr. Üyesi Recep Duranay

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf Altunel