Programın Eğitim Amaçları

¬ Yurtiçi ve yurtdışında bulunan üniversite ve araştırma kurumlarında çalışabilen, araştırmacı kimliğine sahip, bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

¬ Bilgisayar yazılımı/donanımı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında kariyer yapabilecek, liderlik vasfına sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

¬ Eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerilerle, mesleki ve bilimsel projeler üretebilen ve bu projelerde aktif rol alabilen mühendisler yetiştirmek.

¬ Güncel gelişmeleri takip eden, kritik-analitik düşünme yetisine sahip, etik bilinci benimsemiş, iletişim gücü yüksek mühendisler yetiştirerek alanında nitelikli iş bulabilmelerini sağlamak.