Staj

STAJ SÜRESİ VE DÖNEMLERİ

¬ Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.
¬ Staj süresi 40 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.
¬ Öğrenciler 4. Yarıyıldan itibaren staj yaparlar.
¬ Resmi tatil günleri stajdan sayılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.
¬ Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

STAJ YERİ VE BAŞVURUSU

¬ Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
¬ Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonu’nun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.
¬ Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.
¬ Bölüm Başkanlığı’nın izniyle ve koşullar uygun olduğunda diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz.

Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedür hakkında bilgiler yer alır.

Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl bitiminden önce işyeri staj kabul formunu Staj Komisyonu’na iletirler.

STAJ İLE İLGİLİ BELGELER

¬ Staj Başvuru Formu
¬ Staj Değerlendirme Formu
¬ Staj Raporu
¬ SGK Güvence Beyanı Belgesi
¬ Devlet Katkısı Bilgi Formu

Staj raporu Türkçe yazılır. Rapor, bölümce hazırlanıp yayınlanacak bir kalıba uygun olmalı ve haftalara bölünmüş halde kronolojik sırada düzenlenmelidir.

Öğrenci staj sonunda kuruluş yetkililerinin doldurduğu kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formunu ve raporunu Staj Komisyonu’na teslim eder.

Staj raporu Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerektiğinde öğrencinin staj içeriği konusunda bilgisi irdelenir. Bunun sonucunda stajın tamamen reddine veya staj raporunun yeniden yazılmasına karar verilebilir.

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

¬ Sektördeki (devlet/özel) tüm firmalarda,
¬ Bankalar, telekom şirketleri, küçük ve orta ölçekli yazılım firmaları,
¬ Çeşitli firma ve kuruluşların yaz okulu programlarında,
¬ Yurt dışındaki firma ve üniversitelerde

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

¬ Yazılacak olan raporlar teknik içerik açısından değerlendirilecektir, yeterli bulunmayan içerikteki stajlar kabul edilmeyecektir.
¬ Staj raporlarında referans göstermeden web den veya başka kaynaklardan alıntı yapmak kopya kapsamında değerlendirilecek ve ilgili stajlar geçersiz sayılacaktır.
¬ İşyerinin staj yapan öğrencimiz hakkındaki görüşlerinin (Staj Değerlendirme Formu’nda belirteceği) yeterli derecede olumlu olması beklenmektedir.
¬ Öğrencimizin bize staj başvurusu esnasında belirttiği staj bilgileri ile staj sonunda teslim ettiği staj değerlendirme formundaki bilgilerin(tarih, staj yeri. vb.) uyuşması gerekmektedir.

COVİD-19 NEDENİYLE ÇEVRİMİÇİ YAPILAN STAJ HAKKINDA

Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrencilerimizden staj sonunda stajın eksiksiz bir şekilde yapıldığına dair ikna edici kanıtlar istenecektir. Çevrimiçi staja yönelik yeterli kanıt olmaması durumunda staj geçersiz sayılacaktır. Çevrimiçi yapılan stajlarda da okul tarafından SGK güvencesi sağlanacaktır. Çevrimiçi staj en fazla 20 iş günü olarak kabul edilecektir.