Staj

Bu yönetmelik İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönetmeliği kapsamında Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır.

STAJ SÜRESİ VE DÖNEMLERİ

¬ Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.

¬ Öğrenciler 20 iş günü bilgisayar, 20 iş günü üretim ve 20 iş günü yönetim stajı yapacaklardır.

¬ Bir staj dönemi onar günlük dönemler hâlinde 2 farklı işletmede yapılabilir.

¬ Öğrenciler 2. yarıyıldan itibaren staj yaparlar.

¬ Resmî tatil günleri stajdan sayılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günleri, bir iş günü gibi çalışılan iş yerlerinde iş günü olarak kabul edilir.

¬ Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş gününü sağladığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması, Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

STAJ YERİ VE BAŞVURUSU

¬ Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

¬ Öğrenci, bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonunun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir. Bunun için staj yeri bilgi formu bölüm staj sorumlusuna onaylatılır.

¬ Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.

¬ Bölüm Başkanlığının izni doğrultusunda ve koşulların sağlanması hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak stajın süresi, toplam staj süresinin yarısını aşamaz.

Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedür hakkında bilgiler yer alır.

Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl bitiminden önce iş yeri staj kabul formunu Staj Komisyonuna iletirler.

STAJ İLE İLGİLİ BELGELER

¬ Staj Yeri Bilgi Formu

¬ Staj Başvuru Formu

¬ Staj Değerlendirme Formu

¬ Staj Raporu

¬ SGK Güvence Beyanı Belgesi

¬ Devlet Katkısı Bilgi Formu

Staj Raporu Türkçe yazılır. Bu rapor, yurt dışında yapılan stajlarda staj yerinin kısıtlarından dolayı İngilizce olabilir. Rapor, Bölümce hazırlanıp yayınlanacak bir kalıba uygun olmalı ve haftalara bölünmüş hâlde kronolojik sırada düzenlenmelidir.

Öğrenci staj sonunda kuruluş yetkililerinin doldurduğu kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formu’nu ve Staj Raporu’nu Staj Komisyonuna teslim eder.

Staj Raporu, Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerektiğinde öğrencinin staj içeriği konusunda bilgisi irdelenir. Bunun sonucunda stajın tamamen reddine veya Staj Raporu’nun yeniden yazılmasına karar verilebilir.

 

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

¬ Sektördeki (devlet/özel) tüm üretim firmalarında,

¬ Bankalar, telekom şirketleri, küçük ve orta ölçekli yazılım firmalarında,

¬ Yurt dışındaki firmalarda ve üniversitelerde staj yapılabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

¬ Yazılacak olan raporlar teknik içerik açısından değerlendirilecek, yeterli bulunmayan içeriğe ilişkin stajlar kabul edilmeyecektir.

¬ Staj raporlarında referans göstermeden internet üzerinden veya başka kaynaklardan alıntı yapmak, kopya kapsamında değerlendirilecek ve ilgili stajlar geçersiz sayılacaktır.

¬ İş yeri tarafından staj yapan öğrencimiz hakkında Staj Değerlendirme Formu’nda belirtilmiş olan görüşlerin yeterli derecede olumlu olması beklenmektedir.

¬ Öğrencimizin bize staj başvurusu esnasında belirttiği staj bilgileri ile staj sonunda teslim ettiği Staj Değerlendirme Formu’ndaki bilgilerin (tarih, staj yeri vb.) uyuşması gerekmektedir.

COVİD-19 NEDENİYLE ÇEVRİM İÇİ YAPILAN STAJ HAKKINDA

Çevrim içi staj yapmak isteyen öğrencilerimizden staj sonunda stajın eksiksiz bir şekilde yapıldığına dair ikna edici kanıtlar istenecektir. Çevrim içi staja yönelik yeterli kanıt olmaması durumunda staj geçersiz sayılacaktır. Çevrim içi yapılan stajlarda da okul tarafından SGK güvencesi sağlanacaktır. Çevrim içi staj en fazla 20 iş günü olarak kabul edilecektir.

Diğer detaylar hakkında ve bazı özel durumlarda Bölüm Staj Kılavuzu ve Bölüm Staj Sorumlusu/Komisyonunun karar ve uygulamaları dikkate alınır.